CSOnnect (EE i zaštita prirode)

CSOnnect program

Program podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji (CSOnnect) implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine biće realizovan u periodu od 2015. do 2019. godine. Realizacijom ovog programa REC Srbija namerava da primeni novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine. REC planira da institucionalno ojača ljudske kapacitete organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (Pregovaračko poglavlje 27).

Kroz realizovane i planirane aktivnosti Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC radi na jačanju ljudskih kapaciteta organizacija civilnog društva dobitnica institucionalnih grantova (66 organizacija u ukupno 11 konzorcijuma dobile su finansijska sredstva kroz CSOnnect program).

Dodatno, REC realizacijom ovog programa planira da osnaži organizacije civilnog društva i pomogne im u nastojanjima da pruže svoj doprinos pregovaračkom procesu i ostvare dijalog sa institucijama Republike Srbije i Evropske unije po ovom pitanju.

Takođe, kroz CSOnnect program REC organizuje i radionice i konkretne obuke za novinare, urednice i urednike tradicionalnih i socijalnih medija, ali i dodeljuje medijske nagrade, kako bi temu životne sredine prioritizirao i zadržao u javnom govoru.

Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) biće realizovan kroz dve međusobno povezane komponente:

  • Komponentu finansijske podrške organizacijama (institucionalni grantovi),
  • Help Desk (Kancelarija za podršku organizacijama civilnog društva).

Uspostavljanjem Help Desk-a, kao i osnovnog programa dodele novčane pomoći, REC namerava da doprinese daljem razvoju pluralističkog civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine (povećanjem ljudskih kapaciteta i održivosti organizacija koje se bave životnom sredinom).

Institucionalni grantovi

Kroz „Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine“ organizacije civilnog društva će biti u prilici da postanu korisnice institucionalnih grantova. Ukupan novčani fond od 800.000 evra namenjen je direktnoj finansijskoj podršci organizacijama kroz dodelu nepovratnih sredstava (grantova). Dodelom grantova organizacijama civilnog društva REC planira da doprinese institucionlanom jačanju organizacija, ali i da im omogući kontinuitet u radu koji nije strogo vezan za implementacjiju konkretnih projekata. Institucionalni grantovi biće dodeljeni, kroz javni konkurs, organizacijama civilnog društva koje imaju zagovaračke kapacitete, onim organizacijama koje okupe funkcionalne koalicije/konzorcijume, ali i organizacijama civilnog društva koje jasno i nedvosmisleno prepoznaju svoju ulogu u praćenju pregovaračkog poglavlja 27.

REC će finansijski podržati, kroz institucionalne grantove, desetak konzorcijuma organizacija civilnog društva i dodelom nepovratnih sredstava omogućiti im da razvoju svoje strateške i akcione planove, unutrašnju strukturu, ali i podržati njihovo nastojanje i rad da zagovaraju za promene u oblasti životne sredine kako na nacionalnom tako i na lokalnom i regionalnom nivou.

Help Desk

Pored toga što će služiti kao trening centar za aktivistkinje i aktiviste organizacija civilnog društva, „Help Desk“ će raditi i kao informativni centar za civilno društvo u vezi sa razvojem i implementacijom politika u životnoj sredini. Dodatna uloga koju će „Help Desk“ imati je jačanje uloge civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u aktivnostima zastupanja prilikom procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji. „Help Desk“ će dodato raditi na kvalitetnijoj koordinaciji inicijativa civilnog društva u polju zagovaranja za politike zaštite životne sredine koje se odnose na Poglavlje 27. Takođe, planorano je da „Help Desk“ radi na većoj vidljivosti civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, njihovom radu i angažovanju u lokalnoj zajednici kao i njihovim aktivnostima zagovaranja na nacionalnom nivou.

Help Desk biće odgovoran i za:

  • Izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i aktivnosti umrežavanja (program mentorstva, master kurseve, studijska putovanja, sastanke, konferencije),
  • Obezbeđivanje platforme za komunikaciju i saradnju između civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i institucija Vlade Republike Srbije na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i institucija uključenih u proces evropskih integracija;
  • Obezbeđivanje podrške civilnom društvu za aktivno učešće u procesu evropskih integracija.

 

CSOnnect bilteni

 

Energetska efikasnost i zaštita prirode

„Pokret gorana Vojvodine“, „Arhus centar“ Kragujevac, „Pokret gorana Novog Sada“ i „Arhus centar Južne i Istočne Srbije“ Niš

Pokret gorana Vojvodine (PGV), radi kroz tri programske celine: lokalni održivi razvoj, obrazovanje za održivi razvoj i javno zastupanje u oblasti zaštite životne sredine sa akcentom na izgradnji lokalnih kapaciteta – udruženja, poslovnog sektora i lokalnih samouprava, kao i uključivanje mladih. U saradnji sa partnerima – Arhus centrom iz Kragujevca, Pokretom gorana Novog Sada i Arhus centrom Južne i Istočne Srbije, već drugu godinu razvija platformu organizacija na nacionalnom nivou, kroz koju se znanje pretače u praksu, uz doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica. Tokom 2018. godine, organizacije predvođene PGV – om, posebno će se baviti temama energetske efikasnosti i zaštita prirode.

Kroz dalji razvoj platforme „Mreža dobre energije“, radiće se na unapređenju energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, sa fokusom na povećanje informisanosti građana, lokalne samouprave i biznisa, kao i na obezbeđivanju podrške za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Kada je u pitanju zaštita prirode, akcenat je na povećanju učešća javnosti i transparentnosti u procesima izrade javnih politika upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima, kao i na povećanoj zastupljenosti odabranih politika upravljanja prirodnim resursima u lokalnoj političkoj agendi.

Za planirane aktivnosti, koje će biti realizovane u odabranim opštinama Južnobačkog, Šumadijskog i Nišavskog okruga, Pokret gorana Vojvodine je dobio 39.500 evra u okviru CSOnnect programa.

„Mreža dobre energije“ ima kapacitet da rešava pitanja prekomerne budžetske potrošnje za energetske potrebe javnog sektora na lokalnom nivou, skreće pažnju na štetne posledice ovakve neefikasne potrošnje na lokalnu životnu sredinu, kao i da prati i rešava pitanja energetskog siromaštva koje ugrožava zdravlje ranjivih grupa, ali i svih građana usled zagađenja životne sredine. Kroz iniciranje konsultacija i učešće u izradi modela za osnivanje lokalnih fondova za energetsku efikasnost, planiraju da pomognu jedinicama lokalne samuprave da nađu održiva rešenja za upravljanje resursima, ali i za pomoć ranjivim grupama pogođenih energetskim siromaštvom. Da bi pokazali uspešnost takvih modela, konzorcijum planira sprovođenje energetskih pregleda četiri javna objekta, nakon kojih će predložiti mera za povećanje njihove energetske efikasnosti, koje će u kratkom roku dati pozitivne rezultate kroz uštede i smanjenje negativnog uticaja na zdravlje.

Planiran je i nastavak saradnje sa svim institucijama nadležnim za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“, kako bi zajedno kreirali model održivog upravljanja, u kojem je ključni uslov učešće javnosti.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Pokreta gorana Vojvodine nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: http://www.pgv.org.rs

 

AKTIVNOSTI

„Program energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018. – 2020. godine“usvojila je Skupština grada Kragujevca na sednici održanoj 27. aprila 2018. godine.

 

Prezentacija „Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018. – 2020. godine“

Prezentacija programa je održana 13. juna 2018. godine u Skupštinskoj sali Zgrade uprave grada Kragujevca. Na ovaj način su započele aktivnosti promocije ovog dokumenta zainteresovanoj stručnoj javnosti, institucijama i građanima grada Kragujevca.

 

„Dani energetike i energetske efikasnosti“ Kragujevac 

U sklopu „Dana energetike i energetske efikasnosti“ održana je 20. septembra 2018. godine
u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu prezentacija „Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018. – 2020. godine“ energetskim menadžerima lokalnih samouprava i zainteresovanoj stručnoj javnosti.

Odeljenje za energetsku efikasnost Gradske uprave grada Kragujevca za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj organizovalo je 21. septembra 2018. godine sastanak energetskih menadžera lokalnih samouprava iz cele Srbije, ako i obilazak objekta Politehničke škole na kome su realizovane mere energetske efikasnosti u okviru projekta koji je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

Ovi događaji su realizovani u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji (CSOnnect) koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

„Dani energetike i energetske efikasnosti“ Kragujevac 20.09.2018.

 

„Dani energetike i energetske efikasnosti“ Kragujevac 21.09.2018.

 

Promo materijal projekta