Projekat „Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime“

Program podrške „SNAŽNO ZELENO“

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.
Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.
Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

 

Projekat „Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime“

„UNECOOP“ je osnovan 2006.godine, a osnovna misija organizacije je promocija principa održivog razvoja. U fokusu delovanja su klimatske promene i zeleno-plava ekonomija. UNEKOOP je član je više mreža (Nacionalni konvent, SECO, Zelena stolica, NVONATURA2000).

Naziv projekta: Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime

Tematska oblastklimatske promene

Partner na projektu: „Arhus centar“ Kragujevac

Cilj projekta je da doprinese prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta

 • Doprineti prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou

Specifični ciljevi:

 • Građani razumeju značaj održive energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promena
 • Osnažiti kapacitete lokalnih zajednica i lokalnih administracija za unapređenje javnih politika i praksi  u  sprovođenju održive energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promena

Aktivnosti:

 • Informativno edukativna kampanja „Ka energetski odgovornim i klimatski neutralnim lokalnim zajednicama”
 • Osnaživanje lokalne administracije za unapređenje javnih politika i praksi u oblasti energetske efikasnosti i klimatskih promena
 • Zagovaranje formiranja “Lokalnog tima za energiju i klimu
 • Praćenje primene lokalne javne politike u oblasti mitigacije na klimatske promene

Trajanje projekta: 01.04.2022. – 31.10.2022.

  

 

Ova stranica je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Stavovi i mišljenja autora izneti u ovoj prezentacji ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert ni Beogradske otvorene škole, i za njih je isključivo odgovoran autor.

 

Ostavite odgovor

Projekat „Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime“

Program podrške „SNAŽNO ZELENO“

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“. Projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, neguje inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije.

Opšti cilj projekta je razviti kompetentno civilno društvo koje doprinosi reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.
Specifični cilj je jačati kapacitete i povećati učinkovitosti civilnog društva u Srbiji u rešavanju izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova.
Sve aktivnosti na projektu biće sprovedene u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2022. godine. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

 

Projekat „Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime“

„UNECOOP“ je osnovan 2006.godine, a osnovna misija organizacije je promocija principa održivog razvoja. U fokusu delovanja su klimatske promene i zeleno-plava ekonomija. UNEKOOP je član je više mreža (Nacionalni konvent, SECO, Zelena stolica, NVONATURA2000).

Naziv projekta: Efikasnim energetskim planiranjem do bolje klime

Tematska oblastklimatske promene

Partner na projektu: „Arhus centar“ Kragujevac

Cilj projekta je da doprinese prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta

 • Doprineti prihvatanju i ostvarivanju usvojenih ciljeva EU klimatske i energetske politike na lokalnom nivou

Specifični ciljevi:

 • Građani razumeju značaj održive energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promena
 • Osnažiti kapacitete lokalnih zajednica i lokalnih administracija za unapređenje javnih politika i praksi  u  sprovođenju održive energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promena

Aktivnosti:

 • Informativno edukativna kampanja „Ka energetski odgovornim i klimatski neutralnim lokalnim zajednicama”
 • Osnaživanje lokalne administracije za unapređenje javnih politika i praksi u oblasti energetske efikasnosti i klimatskih promena
 • Zagovaranje formiranja “Lokalnog tima za energiju i klimu
 • Praćenje primene lokalne javne politike u oblasti mitigacije na klimatske promene

Trajanje projekta: 01.04.2022. – 31.10.2022.

  

 

Ova stranica je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Stavovi i mišljenja autora izneti u ovoj prezentacji ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert ni Beogradske otvorene škole, i za njih je isključivo odgovoran autor.