Projekat: CSOnnect (EE i zaštita prirode)

Projekat: CSOnnect (EE i zaštita prirode)

Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine biće realizovan u periodu od 2015. do 2019. godine. Realizacijom ovog programa REC Srbija namerava da primeni novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine.

Projekat: Podržimo građane i građanke

Projekat: Podržimo građane i građanke

ZAŠTITNIK GRAĐANA je ustanovljen kao nezavisan državni organ, koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeha i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zelena poslanička grupa obeležila 20 godina od usvajanja Arhuske konvencije

Zelena poslanička grupa obeležila 20 godina od usvajanja Arhuske konvencije

U utorak, 18. decembra održan je radni sastanak neformalne Zelene poslaničke grupe povodom dve decenije od usvajanja jednog od najvažnijih akata iz oblasti prava zaštite životne sredine, Arhuske konvencije. Sastanak je otvorila predstavnica Sekretarijata neformalne Zelene poslaničke grupe Lidija Radulović, koja je učesnike bliže upoznala sa programom.

Ostale novosti

O Nama

Arhus centar je udruženje osnovano 01.08.2012. godine u Kragujevcu i registrovano 13.08.2012. godine, čija je oblast ostvarivanja ciljeva vezana za primenu Arhuske konvencije, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i razvoj demokratije.

MREŽA ARHUS CENTARA SRBIJE

SAZNAJTE VIŠE O MREŽI ARHUS CENTARA SRBIJE

Mreža arhus centara Zapadnog Balkana

Korisni linkovi