Ko smo mi?

Arhus centar je udruženje osnovano 01.08.2012. godine u Kragujevcu i registrovano 13.08.2012. godine, čija je oblast ostvarivanja ciljeva vezana za primenu Arhuske konvencije, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i razvoj demokratije.

Arhus centarje neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećenih zaštiti i unapređenju životne sredine i zagovaranju principa održivog razvoja.

Okupili smo se i težili zajedničkoj viziji.

Kragujevac, Šumadija, Srbija, Zapadni Balkan, Evropa.

Pripremili smo i realizovali brojne aktivnosti i događaje. Pripremili smo tridesetak projektnih predloga u više oblasti zaštite životne sredine.  Samostalno ili u okviru konzorcijuma uspeli smo da realizujemo veliki broj projekata.

Uspostavili smo mnogobrojne kontakte i saradnju sa aktivistima, organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom životne sredine. Učestvovali smo na velikom broju okruglih stolova, treninga, seminara i konferencija. Učili smo, sticali nove veštine i znanja, prenosili naša iskustva.

Gradimo partnerstva na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Nismo odustali, bez obzira na mnoge negativne okolnosti.

Hvala svima koji su bili deo našeg tima i dali svoj doprinos našim aktivnostima.

Planiramo naše buduće korake.

Otvoreni smo za nove ljude i ideje.