Ko smo mi?

Mreža Arhus centara Srbije

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Arhus centara iz Kragujevca, Subotice, Novog Sada i Niša u sredu, 10. jula 2013. godine formirana je Mreža Arhus centara Srbije.

 

     

Svečanom skupu organizovanom u OEBS-u u Beogradu, prisustvovali su narodni poslanici, predstavnici Ambasade SR Nemačke, resornih ministarstava, pokrajinskih sekretarijata, lokalnih samouprava, civilnog sektora, te drugih institucija i ustanova.

Umrežavanje Arhus centara u Srbiji, pozdravio je pomoćnik ministra za životnu sredinu, Mirko Grubišić, dok se skupu u ime domaćina obratio, Jan Luneburg, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, koji je, između ostalog, rekao da u jeku obeležavanja petnaestogodišnjice usvajanja Arhuske konvencije uviđamo da ova konvencija i dalje predstavlja jedinstven multilateralni sporazum u oblasti životne sredine u meri u kojoj promoviše prava građana na zdravu životnu sredinu. Osvrćući se na aktuelnu “borbu za opstanak hrasta na autoputu”, izjavio je da nije na OEBS-u kao organizaciji da odlučuje da li hrast treba iseći ili ne, već podržavaju učešće građana u procesu odlučivanja i osnaživanje lokalne zajednice za što aktivniju ulogu u rešavanju ekoloških problema.

Nakon prezentacije svih centara usledila je podrška prisutnih. Dosadašnju saradnju sa Arhusovcima pohvalila je, Biljana Ilić Jovanović, iz Ministarstva za prirodne resurse, dok je narodna poslanica, Milica Vojić Marković, izvestila o osnivanju “zelene stolice” u Odboru za zaštitu životne sredine kojim presedava i pozvala na uključivanje u javne rasprave po pitanju različitih dokumenata iz ove oblasti.

U ime pokrajinskog sekretara za životnu sredinu, podršku je uputila, Biljana Čiplić, kao i Vitomir Vučković, iz sekretarijata za energiju i mineralne sirovine.

Tanja Petrović, iz Mladih istraživača Srbije je mišljenja da bi centri morali biti više podržani sa svih nivoa, te da se razmisli o njihovom statusu kao udruženju građana, imajući u vidu održivost.

Uključujući se u diskusiju, Pavle Budinčević, je objasnio da je Regionalni Arhus centar Subotica, formiran pod okriljem Otvorenog univerziteta, kao ustanove sa više od 60 godina tradicije, što pruža određenu sigurnost i održivost. Koliko je to značajno pokazuju primeri kragujevačkog i novosadskog, koji su prvo bili pri Gradskoj upravi, odnosno Južnobačkom okrugu, ali su posle morali biti izmešteni i naknadno registrovani kao udruženja građana.

Uspostavljanje Mreže je jedan od rezultata projekta “Pristup informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu – Arhus karavan 2013.” koji je podržan od strane nemačke ambasade. Memorandum su potpisali: Srđan Matović iz “Arhus centra” iz Kragujevca, Pavle Budinčević iz Regionalnog Arhus centra Subotica, Darija Šajin iz Regionalnog Arhus centra Novi Sad i Sanja Mitić iz Arhus centra za Južnu i Istočnu Srbiju.