Vanredne situacije (smanjenje rizika)

PROJEKAT „JAČANJE KAPACITETA ARHUS CENTARA ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA KROZ PODIZANJE SVESTI LOKALNIH ZAJEDNICA”

Degradacija životne sredine, klimatske promene, ekstremni vremenski uslovi i socijalno-ekonomska ranjivost povećavaju negativne uticaje elementarnih nepogoda na ljude, ekonomiju i razvoj društva u celini. Lokalne zajednice sa svim svojim zainteresovanim stranama igraju značajnu ulogu u jačanju otpornosti na prirodne katastrofe podizanjem svesti i ohrabrivanjem civilnog učešća u smanjenju rizika od prirodnih nepogoda. To zahteva i odgovarajuće kapacitete lokalnih aktera kao i blisku saradnju i jasnu ulogu lokalnih vlasti, civilnog društva i privatnog sektora.

 

PROJEKAT „UNAPREĐENJE UČEŠĆA STANOVNIŠTVA U PROCESU SMANJENJA RIZIKA TOKOM VANREDNIH SITUACIJA U PET MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA”

Predstavnici Gradske uprave grada Kragujevca pružili su nam veliku pomoć prilikom izrade „Akcionog plana za podizanje javne svesti u lokalnoj zajednici u cilju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda za grad Kragujevac” koji je pripremljen u saradnji svih institucija i zainteresovanih strana koje se ovom oblašću bave na teritoriji grada Kragujevca.

Prva konkretna aktivnost u lokalnoj zajednici koja proističe iz Akcionog plana je realizacija projekta „Unapređenje učešća stanovništva u procesu smanjenja rizika tokom vanrednih situacija od elementarnih nepogoda u pet mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca” za koji smo od strane Misije OEBS-a u Srbiji kao donatora, a u sklopu ENVSEC inicijative, dobili sredstva.

Realizovane aktivnosti u periodu oktobar – decembar 2015. godine:

  • Inicijalni konsultativni sastanak
  • Istraživanje o ugroženosti stanovništva u vanrednim situacijama na teritoriji grada Kragujevca
  • Javni događaji u 5 mesnih zajednica najugroženijih tokom vanrednih sitaucija Bresnica; Grošnica; Ždraljica; Ilićevo i Stragari
  • Obuka za predstavnike 5 Saveta mesnih zajednica
  • Obuka za nastavnike 5 osnovnih škola

 

Flajer – mesne zajednice

Flajer – škole

Nalepnica za vrata

Plakat – mesne zajednicePlakat – škole