Promocija cirkularne ekonomije, Kruševac 17.12.2016.