Prezentacija „Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018-2020.“ 13.06.2018.